Polish Dynamic Billard 10-Ball -Kielce 2024 for Daniel Maciol ! 

It was a great tournament! 128 players from 32 countries took part in the competition and played 239 matches on 16 Dynamic III tables.The event was supported by 46 people, led by directors Marcin Krzemiński and Grzegorz Kędzierski. The team of referees was led by Andrzej Skupień (POL) and Alexandru Balas (ROM). We owe professional TV commentary to Ralf Eckert (GER) and Emil Paliwoda (POL).

The winner of the tournament was Daniel Macioł (POL), who defeated Sanjin Pechlivanović (BIH) 8:7 in the final. Daniel was losing 3:7 and it looked like the match was decided. However, Sanjin made a mistake. Macioł scored the fourth point and then played three games without a mistake. In the last rack, both were at the table several times, but the Pole turned out to be better. The audience was delighted. Bronze medals were won by Denis Grabe (EST) and Petri Makkonen (FIN). The top eight athletes also included: Tomasz Kapłan (POL), Fitim Faradinaj (KOS), Alexandros Kazakis (GRE) and Mieszko Fortuński (POL).

For the first time in the history of the WPA World Cup, a large group of competitors from the Czech Republic, Romania, Slovakia, Finland and Norway took part. This happened thanks to cooperation with the East European Billiard Council.

What was unique about Polish Dynamic Billiard 10-Ball - Kielce 2024?

- Fantastic playing conditions. Very well arranged and lit billiard tables. Perfect cloth and professional balls.

- Work of the media team. Contact with public media (TV, radio, newspapers). Large numbers of interviews, profiles of players on LED TV.

- the work of referees who helped the players, not threatened them with penalties and showed their authority as is the case in EPBF events,

- attractive opening ceremony with the participation of representatives of the government, local government and business,

- very good cooperation with the hotel where the players played and stayed.

We would like to thank the sponsors: Dynamic Billard Organization (general sponsor), Ministry of Sport and Tourism, Marshal's Office of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kielce City Hall, Predator Group, Polish Tourist Organization, Nosan, Mak Marketing, Targi Kielce, Cuetec and Kamui.

Daniel Macioł wygrał Puchar Świata w Kielcach .

To był rewelacyjny turniej! Do rywalizacji przystapiło 128 zawodników z 32 państw, którzy na 16 stołach Dynamic III zagrali 239 meczy. Imprezę obsługiwało 46 osób, kierowanych przez dyrektorów Marcina Krzemińskiego i Grzegorza Kędzierskiego. Zespół sędziów poprowadzili Andrzej Skupień (POL) i Alexandru Balas (ROM). Profesjonalny komentarz telewizyjny zawdzięczamy Ralfowi Eckert (GER) i Emilowi Paliwodzie (POL).

Zwycięzcą turnieju został Daniel Macioł (POL), który w finale pokonał Sanjin Pechlivanović (BIH) 8:7. Daniel przegrywał 3:7 i wyglądało, że mecz jest przesądzony. Sanjin popełnił jednak błąd. Macioł zdobył czwarty punkt, a potem zrobił trzy partie z kija. W ostatnim rozbiciu obaj byli kilka razy przy stole, ale lepszy okazał się Polak. Publiczność była zachwycona.  Brązowe medale wywalczyli Denis Grabe (EST) i Petri Makkonen (FIN). W najlepszej ósemce sportowców znaleźli się także: Tomasz Kapłan (POL), Fitim Faradinaj (KOS), Alexandros Kazakis (GRE) i Mieszko Fortuński (POL). Pierwszy raz w historii Pucharu Świata WPA brała udział duża grupa zawodników z Czech, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Norwegii.  Stało się tak dzięki wspołpracy z East European Billiard Council.

Co było wyjątkowego w Polish Dynamic Billiard 10-Ball - Kielce 2024 ?

- Rewelacyjne warunki do gry. Bardzo dobrze ustawione i oświetlone stoły bilardowe. Idealne suknio i profesjonalne bile,

- Praca ekipy mediów. Kontakt z mediami publicznymi ( TV, radio, gazety). Duże ilości wywiadów, sylwetki zawodników na TV LED,

- praca sędziów, którzy pomagali zawodnikom, a nie straszyli ich karami i pokazywali swoją władzę jak to jest w imprezach EPBF,

- atrakcyjna ceremonia otwarcia z udziałem przedstawicieli władz państwa, samorządu i biznesu, 

- bardzo dobra współpraca z hotelem, w którym grali i mieszkali zawodnicy. 

Duże podziękowania składamy sponsorom: Dynamic Billard Organization ( sponsor generalny), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Grupa Predator, Polska Organizacja Turystyczna, Nosan, Mak Marketing, Targi Kielce,Cuetec i Kamui.

 

 

 

 

EEBC LeaguesOur Sport Partners