The EEBC Association has started implementing the government program "Klub 2024". At the ERG International Billiard Center in Kielce, trainings are conducted by Katarzyna Wesolowska and Marcin Krzeminski. The atmosphere of these meetings is unique.

Stowarzyszenie EEBC rozpoczęło realizację rządowego programu Klub 2024.

W Międzynarodowym Centrum Bilardowym ERG w Kielcach  zajecia prowadzą Katarzyna Wesołowska i Marcin Krzemiński.

Klimat tych spotkań jest niepowtarzalny.

EEBC LeaguesOur Sport Partners