New director of IBA.
Krzysztof Waszak - businessman from Bydgoszcz is a new director of the EEBC International Billiard Academy. He replaced Adrian Tabacaru ( ROM) who died in 2021. Academy priotities in 2023 will be: youth sport, matches EEBC-Africa and Skandinavia , education- trainers and referees.
Krzysztof Waszak- biznesmen z Bydgoszczy został nowym dyrektorem Międzynarodowej Akademii Bilardowej EEBC. Zastąpił zmarłego w 2021 roku Adriana Tabacaru z Rumunii. Priorytetami działania Akademii w 2023 roku będą: sport młodzieżowy, mecze pomiędzy EEBC a Afriką i Skandynawią oraz szkolenie kadr trenerskich i sędziowskich.

EEBC LeaguesOur Sport Partners