EEBC Summer Conference

For the second time, the East European Billiard Council organised the Summer Conference. In 2021, it was held at Ljubanista in North Macedonia, and now in Sozopol, Bulgaria. It was attended by members and supporters of the EEBC from Poland, Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia and Romania. During the meetings, there were discussions about the EEBC's sports program as well as presentations on the situation in individual countries and exchange of experience. Of course, there was time for integration and sightseeing, too.

“It is an incredibly useful and pleasant action. We get to know each other not only in the sports field. Such contact strengthens friendly ties as well as our organization as a whole.”- said Marcin Krzemiński, President of the EEBC.

Letnia Konferencja EEBC

Po raz drugi stowarzyszenie East European Billiard Council zorganizowało Letnią Konferencję. W 2021 roku odbyła się ona w Ljubanista w Północnej Macedonii, a teraz w Sozopolu w Bułgarii.  Wzięli w niej udział członkowie i sympatycy EEBC z Polski, Bułgarii, Czech, Słowacji i Rumunii. 

Podczas spotkań dyskutowano o programie sportowym EEBC, prezentowano sytuację w poszczególnych państwach oraz wymieniano się doświadczeniami. Był oczywiście czas na integrację i zwiedzanie.

„ To niesamowicie pożyteczna i sympatyczna akcja. Poznajemy się nie tylko na polu sportowym. Taki kontakt umacnia koleżeńskie więzi i wzmacnia naszą organizację” powiedział prezes EEBC Marcin Krzemiński.

EEBC LeaguesOur Sport Partners